SZOLGÁLTATÁSOK

TANÁCSADÁS

ADATVAGYON-LELTÁR

TÁJÉKOZTATÓK

TÁJÉKOZATÓ ÉS HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZATOK

TITOKTARTÁSI NYILATKOZAT

HONLAP ADATVÉDEMI ÉS ADATBIZTONSÁGI MEGFELELŐSÉGE

INCIDENSKEZELÉSI TERV

ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZAT

ÉRDEKMÉRLEGELÉSI TESZT

ADATFELDOLGOZÓI SZERZŐDÉS

ADATVÉDELMI AUDIT

AMIVEL A LEGJOBBAN JÁR…

Folyamatos adatvédelmi tanácsadási rendelkezésre állás éves előfizetéssel