ÁRAK

Célunk, hogy az Ön adatkezelési folyamatait összhangban hozzuk a hatályos jogszabályi környezet és az egyre növekvő számú tagállami hatósági és bírósági gyakorlat alapján kibontakozó követelményeivel. Ennek megvalósítása csak úgy lehetséges, ha pontos képet kapunk személyes adatokat érintő adatkezelési folyamataival, hogy érdemi tanácsot és megoldást kínáljunk. A személyes adatokon végzett adatkezelési műveletek hordozta kockázat mértékével arányos és követelményeknek eleget tevő adatkezelési dokumentációját, és az abban foglaltak költség- és időhatékony átültetéséhez adunk Önnek eszközöket, hogy adatkezelői felelősségével járó terhein könnyítsünk.

Szakmai szempontból nem tudunk azonosulni látatlanban és kérdéssorok alapján megküldött kvázi-sablonokkal és félmegoldásokkal. Arra törekszünk, hogy minőségi munkát nyújtsunk kedvező áron a személyes adatok kezelésének egyszerűségétől vagy összetettségétől függően.

Várjuk megkeresését!